Dit weekend zullen de wedstrijden in het betaald voetbal starten met een minuut waarop niet gevoetbald zal worden na de aftrap. Deze actie is ingezet om racisme uit voetbal te verbannen.

Ook ZCFC heeft besloten deze actie te ondersteunen en aanstaande zaterdag iedere thuiswedstrijd te beginnen met een voetballoze minuut bij de aftrap.

ZCFC is een zeer inclusieve vereniging waar iedereen, ongeacht achtergrond, geloof, of huidskleur kan voetballen. Dat is al jaren zo geweest en willen wij graag ook zo houden. Het bestuur vind het daarom belangrijk nu maar ook naar de toekomst toe een signaal af te geven.

Racisme (elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, geloof, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming) hoort niet thuis in het voetbal, is strafbaar en bij meldingen (o.a. via ons vertrouwenspersoon), zal het bestuur van ZCFC hier onmiddellijk actie op ondernemen.

Aanstaande zaterdag geven we als club een signaal af, belangrijk, maar niet voldoende. Wij zullen -met de leden, de KNVB en andere voetbalclubs- er ook voor moeten zorgen dat er ook structurele maatregelen komen.

Racisme hoort niet thuis in onze maatschappij en heeft geen plek binnen onze vereniging.

Het bestuur van ZCFC