Op 21 augustus jl. heeft er een onderzoek plaatsgevonden op Legionella.

Uit het analyserapport van de Legionella monstername, welke 21 augustus jl. binnen ZCFC uitgevoerd is, blijkt uit de controlemonsters dat er GEEN Legionella is aangetoond. Dus we kunnen veilig douchen!.

Tevens zijn de hoofdkeerkleppen gecontroleerd en deze zijn ook akkoord bevonden.

 

Bij de keerkleppen zijn stickers gemonteerd zodat duidelijk is wanneer deze gecontroleerd zijn en dat deze goedgekeurd zijn.