ZCFC vind het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht wat je seksuele geaardheid ook is. Je hebt het recht om te zijn wie je bent en te houden van je wie je wilt. Door de vlag bij ZCFC op te hangen, willen wij laten zien dat bij ons iedereen welkom is.

LHBTI’s voelen zich minder veilig en zijn vaker slachtoffer van geweld dan heteroseksuele Nederlanders. De acceptatie van homoseksualiteit binnen de sport, in het bijzonder het voetbal, is regelmatig onderwerp van gesprek – in negatieve zin.  

Uit de ‘LHBTIQ+-gemeenschap’ komt nogal eens het signaal dat zij lang niet altijd een veilig (sport)klimaat ervaren. Bij ZCFC moet iedereen zich veilig voelen en daarom werken wij ook hard aan een veilig sportklimaat.

Daarom vinden wij het belangrijk om tijdens de regenboogweek van 2 t/m 10 juni om de regenboogvlag te laten wapperen. Voor meer informatie kan je de website van https://www.zaanpride.nl bezoeken.