Enkele dagen geleden heeft de Commissie de Vries zijn rapport gepubliceerd over seksuele intimidatie of misbruik binnen sportverenigingen. Uit onderzoek in opdracht van de commissie blijkt dat een op de acht Nederlandse sporters als kind ten minste een ervaring heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij 4 procent gaat het om ernstige vormen: aanranding en verkrachting. Onacceptabel”¦

Binnen ZCFC Bij is Iede Wakker namens het bestuur vorig jaar benoemd tot portefeuillehouder Ethische Zaken en in die zin aanspreekpunt voor o.a. seksueel overschrijdend gedrag. Ook behoort iedere trainer een verklaring omtrent gedrag (VOG) af te geven en zijn er recent gedragsregels door het jeugdbestuur opgesteld voor coaches/trainers/begeleiders. Toch zijn wij van mening dat dit niet voldoende is. De recente publicatie van Commissie de Vries onderschrijft dit helaas volledig.

Enige maanden geleden hebben we namens ZCFC tijdens het Zaans Sport Congres samen met 19 andere initiatiefnemers besloten gezamenlijk de schouders te zetten onder een nieuw initiatief: in Veilige Handen. Het initiatief roep alle (sport)verenigingen op dit initiatief te ondersteunen en te onderschrijven. Hierover is deze week een persbericht uitgegeven.

Het zal dus zeer zeker een vervolg binnen ZCFC krijgen, binnenkort dus meer.

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Iede Wakker (iedewakker@tiscali.nl) of Martijn Jonker (martijnjonker@zcfc.nl), bij dringende zaken uiteraard even bellen op 06-20600228.

De concepttekst is hieronder te vinden, evenals de brief (bijlage) naar de besturen van de verenigingen en de lijst met initiatiefnemers.

Ontwerptekst grondslag
Zaanse samenwerking IN VEILIGE HANDEN

Wij, vrijwilligersverenigingen actief op het gebied van sport, scouting, cultuur en kinder- en jongerenwerk, verbinden ons in een samenwerkingsverband In Veilige Handen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en werken samen aan een veilig verenigingsklimaat, in het algemeen en tegenover seksueel grensoverschrijdend gedrag in het bijzonder.
Wij beseffen ons dat het een problematiek betreft waarvoor we de ogen niet sluiten. We realiseren ons dat het een eis is die de maatschappij aan ons stelt. We zijn bereid vrijwillig verplichtingen aan te gaan. We onderstrepen daarmee het belang van een veilig verenigingsleven in de Zaanstreek, nu en in de toekomst.

Wij hebben ons verbonden aan een aantal criteria voor een veilig verenigingsklimaat:

 • Voor iedere vrijwilliger bij ons wordt een VOG aangevraagd;
 • Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers
 • Er zijn heldere regels over de omgang tussen leiding en deelnemers, vastgelegd in een gedragscode;
 • Er is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld;
 • Besteed regelmatig, minstens jaarlijks, aandacht aan het onderwerp met alle geledingen    binnen de club, ( leden, elftalleiders, vertrouwenspersoon,  ouders).

Deze missie willen we uitdragen

 • met een beeldmerk,  als trots en wervend symbool  van samenwerking dat andere verenigingen moet inspireren om zich aan te sluiten bij dit initiatief
 • door deelname in een kenniscentrum, waarin:
  • we informatie , expertise,  ervaringen  uitwisselen
  • we de verenigingen ondersteunen met  trainingen  en seminars
  • er geregeld overleg plaatsvindt tussen de vertrouwenspersonen van onze verenigingen
  • een gezamenlijk eensluidend meldprotocol ontwikkelen om elkaar bij incidenten te ondersteunen
  • door het delen van onze kennis middels  een  gezamenlijke website, en andere sociale media

Wij willen dat het onderwerp bespreekbaar wordt en  op de agenda blijft, zowel in de openbaarheid als  binnen  het beleid en de cultuur van de eigen vereniging,  o.a  met gezamenlijke campagnes. (bijv.  door een T-shirt actie of een tweejaarlijkse campagneweek, wisselend  gedragen door minstens 10  Zaanse clubs.)

 

brief oproep ondersteuning nov2017