Elftalleider gezocht voor “Het eerste van ZCFC”
Kenmerken : hulp aan trainer en spelers van allerlei aard
Sturing en motiveren van de spelers
Coördinatie van tenues, ballen, wedstrijd gerelateerde zaken e.d.
Beloning: gezelligheid met trainers, verzorger en spelers