Afgelopen weken hebben er diverse evaluatiegesprekken plaatsgevonden met de technische staf binnen ZCFC. Zowel het bestuur als de hoofdtrainer Marciano Sleeswijk hebben aangeven een andere koers voor het nieuwe seizoen in te willen inzetten.

Marciano heeft aangegeven een toekomstige technisch coördinerende rol gericht op de jeugd te ambiëren. Daarnaast heeft bestuur besloten een andere toekomstige invulling te gaan geven aan de technische staf. De combinatie van beide richtingen heeft ertoe geleid dat, in goed overleg, aan het einde van het seizoen de wegen zullen scheiden. Hoewel het lopende seizoen nog de nodige uitdagingen kent, zijn wij Marciano en zijn assistent trainers erkentelijk voor de inzet van de afgelopen maanden en de maanden die nog volgen.

Technisch Manager/Coördinator

De groei van ZCFC en de doorstroming van de jeugd naar de selectieteams van de senioren, vraagt om een nieuwe richting voor de komende jaren. ZCFC groeit en de aansluiting tussen jeugd en senioren is cruciaal in deze nieuwe fase voor de club. De wens is dan ook om een technisch manager/coördinator voor het nieuwe seizoen aan te stellen, die richting zal gaan geven aan de selectie van senioren en de jeugd. Deze technisch manager/coördinator zal nauw gaan samenwerken met de nieuwe hoofdtrainer. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze zoektocht naar beide posities.

Namens het bestuur en de Technische Commissie,

Harry Koster, Arnold Hendriks, Reinier Janssen, Dirk Slootweg & Martijn Jonker