Beste spelers(ters), ouders/verzorgers,

Tijdens de ouderavond van 10 juni hebben wij u gemeld dat rond 22 juni de voorlopige indelingen voor het seizoen 2020/2021 gepubliceerd zouden worden.

Helaas hebben wij deze deadline niet kunnen realiseren, daar er bij een paar categorieën nog goed gekeken moet worden naar het aantal spelers(ters).

A.s. woensdag zullen wij onze laatste gesprekken voeren met de betreffende trainers om de laatste verschuivingen te bespreken. Wij doen daarom nog even een beroep op uw geduld.

Met vriendelijke groet,

Ron Karreman
Reinier Janssen