Het nieuwe seizoen staat voor de deur en er zijn een aantal voorgenomen bestuurlijke wijzigingen. E.e.a. is uiteraard afhankelijk van de Algemene ledenvergadering die in oktober zal worden gehouden, maar wij vinden het wel zo correct en transparant om jullie daar nu al van op de hoogte te brengen. Het betreft hier voorgenomen besluitvorming vanuit het bestuur, leden kunnen hier hun mening over geven of alternatieve kandidaten voorstellen tijdens de ALV, wij zullen op dat moment de vertrekkende bestuursleden uiteraard uitgebreid in het zonnetje zetten.

Simon

Simon

Penningmeester
Onze penningmeester Simon Kaper heeft aangegeven te willen stoppen na vele jaren de functie te hebben vervuld. Wij zijn Simon zeer erkentelijk voor zijn inzet, accuraatheid en goede inhoudelijke discussies, Simon extreem veel dank! Het bestuur is blij om te kunnen melden dat (indien de leden tijdens de ledenvergadering hiermee akkoord gaan), Rob Vos en Rob Wooldrik (resp. 1e en 2epenningmeester) de taken zullen overnemen.

 

Jeroen

Jeroen

Secretaris
Rob Smits is zeer druk met zijn eigen bedrijf ‘Bureau voor Durf’ dat zeer succesvol aan de weg timmert. Rob heeft aangegeven dat de combinatie secretaris en turbulente groei van zijn eigen bedrijf, niet goed te doen is. Uiteraard niets anders dan begrip, ook Rob zeer veel dank voor zijn oprechte, integere en passievolle inzet als secretaris! Het bestuur is verheugd dat Jeroen Hendriks heeft aangegeven deze rol te willen vervullen (indien de leden tijdens de ledenvergadering hiermee akkoord gaan). Jeroen werkt momenteel als Business Specialist Assetmanagement bij Vesteda.

Technische Commissie
Met het doorschuiven van Rob Wooldrik als hoofd TC naar het penningmeesterschap, is er een vacature ontstaan bij de Technische commissie. Om de TC in de volle breedte ultiem te kunnen laten acteren, is ervoor gekozen om de structuur ook iets anders neer te zetten, in de nieuwe structuur bestaat de TC uit de voorzitter TC, Scouting TC en het Hoofd Jeugd Opleiding van ZCFC. Ook hier zeer blij dat Arnold Hendriks de taak van Rob Wooldrik in de TC gaat overnemen. De kern van de TC bestaat dan uit Arnold Hendriks (voorzitter), Harry Koster (scouting) en Erik Verheijen (HJO), eventueel aangevuld met een aantal adviseurs.

Voor de volledigheid bijgevoegd het voorgenomen nieuwe organogram en de nieuwe indeling en taakomschrijving van de TC.

ZCFC organogram

Namens het bestuur,

 

Martijn Jonker en Dirk Slootweg