De afgelopen dagen werden wij verrast door de vele afzeggingen op het laatste moment voor de voetbaltoernooien, waarvan als het goed is iedereen al geruime tijd op de hoogte was.  Ongeacht het argument van afzegging, willen wij degene die het aangaat erop wijzen wat hiervan de gevolgen zijn. Met als doel dat we allen bewuster worden van de keuzes die worden gemaakt, recente keuzes nog te heroverwegen en dat late afzeggingen voor toernooien tot het verleden behoren.

Gevolgen afzegging

Afzegging van deelname aan een toernooi heeft behoorlijke gevolgen, die vele anderen en onszelf nadelig treffen! Niet alleen de organiserende club, die opnieuw tijd moet steken in de aanpassing van wedstrijdschema’s, wordt gedupeerd, maar ook teamgenoten die graag willen voetballen en door gebrek aan spelers nu geen team kunnen afvaardigen. Onttrekken aan deelname komt ook onze club niet ten goede, wat voor de toekomst mogelijke uitsluiting kan betekenen van deelname door ZCFC aan toernooien. Tenslotte kan het gebeuren dat clubs uit de streek niet meer willen deelnemen aan onze activiteiten.  Een afbericht heeft dus een grote impact, wat het imago van onze club schaadt en ten koste kan gaan van leden en de relatie met andere voetbalclubs in de regio.

Vervolg

Wij willen betreffende ouders en spelers verzoeken hun gemaakte keuze om niet deel te nemen aan de toernooien van komende zaterdagen, te heroverwegen. Indien het bestuur en de trainers debet zijn aan deze situatie, dan horen wij dat graag. Om zodoende voor de toekomst veranderingen te kunnen doorvoeren, ten behoeve van een florerende vereniging en een goede verstandhouding met de voetbalclubs om ons heen.

Met sportieve groet

Het Jeugdbestuur van ZCFC