Bijgaand de PPT met het beleid ZCFC, de notulen van de ALV en de Meerjaren Onderhouds Begroting.

ZCFC_ALV_2 okt 2017_02102017_def
Algemene Leden Vergadering ZCFC – 02-10-2016_Def_02102017_clean
ZCFC MJOB 2017-01