Afgelopen week zijn jullie beide voorzitters op bezoek bij AZ geweest. Twee punten uit dit overleg:

  1. AZ wil graag voor de komende 2 seizoenen overdag gebruik maken van 2 kleedkamers van ZCFC t.b.v. het dames voetbal. Dit totdat de nieuwe faciliteiten bij AZ gereed zijn. Iets waar wij vanuit het bestuur volmondig ja op hebben gezegd/graag aan willen meewerken. De kleedkamers zullen door AZ aangepast worden naar hun wensen. Welke kleedkamers dit worden is nog niet bekend.
    NB: in het weekend zijn deze uiteraard voor gebruik van ZCFC
  2. De donderdag is een drukke trainingsavond. Eerder was AZ zo vriendelijk tijdelijk de hal ter beschikking te stellen. Na overleg kunnen we nu structureel op de donderdagavond na 20.00 uur de hal gebruiken. Uiteraard top, hierdoor kunnen een aantal groepen weer wat eerder gaan trainen. Ron Karreman is hiervoor het aanspreekpunt. Voor de overige dagen is de hal incidenteel ook te gebruiken (na. 20.00 uur en alleen doordeweeks) en na overleg en goedkeuring van AZ (zoals het al was).

Namens het bestuur,

Roland & Martijn