Beste ZCFC-ers,

Een lang schrijven van jullie voorzitters, maar het is even nodig :-)
Het ‘seizoen’ is bijna afgelopen. Officieel wel ja, maar wat een bizar einde in de historie van onze club. Het Corona-virus heeft de competitie stilgelegd, geen promotie of degradatie, geen kampioenen, geen volle kantine, geen toernooien, geen gezelligheid langs de lijn. De vereniging heeft in stilte de 89ste verjaardag gevierd. Je zou er bijna depressief van worden, of …?

De afgelopen maanden is er veel werk verzet: Steunmaatregelen zijn aangevraagd, de kosten zijn gereduceerd. Daarnaast nieuwe lichtkoepels op het dak, de voorbereidingen op het Panna-veldje, de trainingen zijn weer hervat, de toiletten van kleedkamer unit 1 zijn vervangen en heeft jullie duo-voorzitter de afgelopen weken met veel plezier de getallen voor de Bingo online omgeroepen. Allemaal activiteiten die alleen mogelijk zijn met de inzet van de vele vrijwilligers: clubmensen die er lol in hebben juist er de schouders eronder te zetten en het verschil te maken.

Veel respect ook voor de vrijwilligers en trainers die het mogelijk hebben gemaakt dat we met de hele club weer kunnen trainen: van de mini’s, G-team, Jeugd, dames, senioren tot en met de selectie. Een hele logistieke kluif om dat de kunnen doen. De voorwaarden zijn niet makkelijk, maar dikke complimenten aan iedereen strak aan voldoet aan de voorwaarden en er het beste van maakt. Om een idee te geven: afgelopen woensdagavond trainden er (over 2 velden in verschillende groepen) ca. 30 senioren die op 1,5 meter aftstand met speciale trainingsvormen de grootste lol hadden. Of de moeder/begeleider die met de grootst mogelijke glimlach langs het veld stond omdat haar zoon van het G-team weer een balletje kon trappen. Onbetaalbaar ook de blijheid van de mini’s (en hun ouders!) die op zaterdag weer hun energie op het veld kwijt kunnen.

Het klinkt allemaal gewoon, maar dat is het blijkbaar niet. Om ons heen hebben veel verenigingen het moeilijk: financieel of omdat men de achterban mist om de hierboven genoemde activiteiten überhaupt nog te kunnen doen. Het Corona-virus hakt er flink in, qua gezondheid, maatschappelijk economisch en sportief. De maatschappij is hierdoor aan het verharden, minder begrip voor elkaars standpunten, meer gericht op het ‘ik’. Daarom is het juist bijzonder dat alle activiteiten bij Zet, gericht zijn op het ‘wij’. Meer in plaats van minder saamhorigheid, meer gericht om waar wij het verschil kunnen maken voor een ander. Iets dat normaal lijkt, maar het zeker niet is. Wat dat betreft mogen wij die basis als club koesteren: waar het normale bijzonder is geworden.

Tja, hoe nu verder? Geen idee. Inmiddels zijn er in Nederland meer virologen dan voetbalcoaches en rollen de verschillende scenario’s dagelijks over tafel. Hoe e.e.a. gaat lopen weten we nu nog niet. Het heeft dan ook weinig zin om te sturen op de dingen die we niet weten. Wel kunnen we anticiperen op de veranderingen die zullen blijven komen en de voorbereidingen treffen voor het nieuwe seizoen. En dat is ook precies wat we, als bestuur, zullen blijven doen.

  • We gaan kijken (afhankelijk van de inzet van vrijwilligers) tot wanneer de trainingen jeugd en senioren de komende weken kunnen blijven doorgaan. Voor velen is de vakantie geannuleerd. Het open houden van de velden voor trainingen zou dan wel lekker zijn.
  • De selectie is inmiddels flink versterkt voor het nieuwe seizoen: een mooie mix van eigen jeugd en de nodige versterking van nieuwe gezichten en oude bekenden
  • Onder de supervisie van Ron Karreman en Reinier Janssen, -samen met de jeugdtrainers- zijn de eerste contouren voor de jeugdindelingen geschetst. Hierover later meer
  • Het bestuur zal vrijdag de afrondende gesprekken gaan voeren voor de financiële afsluiting (jaarrekening) en de begroting voor het komende jaar. Het laatste zal een uitdaging worden: Sponsor- en barinkomsten zullen teruglopen, wanneer en onder welke voorwaarden de competitie zal gaan starten, is afhankelijk van veel variabelen.
  • De wetgeving is inmiddels aangepast, waardoor een Algemene Ledenvergadering ook (deels) online zou kunnen. Als we met 60 personen online Bingo kunnen spelen, moet een online Ledenvergadering een makkie zijn. Wellicht een goede mix tussen een beperkte groep offline en een grotere groep online. Later hierover meer.
  • De wervingscampagne is inmiddels actief. Geeft een mooi beeld van wie wij eigenlijk zijn als club, iets om trots op te zijn. Met ca. 600 leden zijn de velden en elftallen goed gevuld (14 jeugd, 13 seniorenteams). Als vereniging verkeren we in de luxe positie dat we niet heel veel meer nieuwe leden kwijt kunnen, maar voor het Dames 1, VR 30+1 en voor de jongste jeugd, kunnen we nog wel wat versterking gebruiken. Veel dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

Kortom, corona heeft een forse impact en dat klinkt misschien gek, ook een positieve. Laten we die positieve veranderingen koesteren en de basis die wij als vereniging hebben verder uitbouwen. Zodat we gezamenlijk de toekomst van de club verder vorm geven en vereniging met een hoofdletter ‘V’ mogen blijven schrijven: samen, met oog en begrip voor elkaar. Dat is namelijk ZCFC, dat zijn wij.

Namens het bestuur

Dirk Slootweg en Martijn Jonker