Beste ZCFC-ers,

De Algemene Ledenvergadering lijkt met alle perikelen rondom Corona al weer ver achter ons te liggen, maar zoals het hoort, nog even de verslaglegging en verkorte samenvatting hiervan:

  • Terugblik van het bijzondere seizoen 2019/2020
  • Notulen en verslagen (eerder gepubliceerd) zijn goedgekeurd
  • De impact van Corona op de club is besproken
  • Alle voorgestelde punten zijn aangenomen, waaronder het voorstel tot het omzetten van de voorzieningen groot onderhoud, spelersbus en jubileum naar voorziening onvoorziene omstandigheden. Dit uiteraard n.a.v. de onvoorspelbaarheid rondom Corona. Bestuur heeft aangegeven alleen in geval van nood hier gebruik van te maken en dat de verwachting is dat dit niet noodzakelijk zal zijn. 
  • Bestuurswisseling en toevoeging: Martin Tucci (bestuurslid), Ben Bilyj is onze nieuwe Secretaris. Heel veel dank aan Jeroen Hendriks voor de afgelopen periode!
  • Benoemde commissieleden door bestuur: Jeroen Hendriks, Michel Post

Bijgevoegd de notulen en verkorte presentatie van die avond.

Namens het bestuur,

Dirk Slootweg en Martijn Jonker

ZCFC_ALV 28 september 2020_27092020

NotulenALV 27092020