Afgelopen maandag was het weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering van ZCFC. Alle stukken kun je hier terugvinden: https://zcfc.nl/algemene-ledenvergadering-2-september-19-30-uur-o-a-voorstel-kledingfonds/

Veel dank aan eenieder de de moeite heeft genomen aanwezig te zijn. Alle punten zijn op de ALV besproken, de verslagen en begroting 2019/2020 is goedgekeurd en decharge is verleend door de kascommissie aan het bestuur. Aftredend lid van de kascommissie Hans Pieters (Hans, veel dank, ook namens het bestuur!) is zoals dat is vastgelegd, vervangen, Simon Kaper zal zijn rol overnemen voor het nieuwe jaar.

Op de agenda een aantal zaken waar het bestuur jullie van op de hoogte wil brengen:

Leden van verdienste
Het bestuur heeft dit jaar als leden van verdienste een groep genomineerd en is door de leden akkoord bevonden: de AZ-commissie.  De motivatie hiervoor: Het lijkt alweer lang geleden en ver achter ons, maar bijna 5 jaar geleden stond onze vereniging er toch echt anders voor… Wel of niet verhuizen, fors investeren in het spiegelen van de kantine en daarna alsnog verhuizen, hoe zijn onze nieuwe buren AZ, en wat willen zij? Veel dank aan de AZ-commissie die destijds financieel, juridisch, operationeel, eigenlijk op alle fronten heeft bijgesprongen en de vereniging heeft behouden. Zware woorden waar bewust niet heel veel destijds is stilgestaan, maar ik durf de stelling wel aan dat zonder deze groep, de vereniging of was geminimaliseerd of zelfs misschien wel financieel had staan wankelen. Een bijzondere groep ook (Jan Hartog, Arjen Pieters, Mario Kooi, Jan Westrik, Martijn Jonker, Dirk Slootweg, Bernard van Gelder en Richard de Vos), vandaar deze nominatie vanuit het bestuur. Deze leden zullen worden gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Aan – en aftredende bestuursleden
Ruurd Holwerda heeft de afgelopen 8 jaar als bestuurslid als een rots in de branding ondersteuning gegeven aan o.a. het G-team en de senioren. Na 8 jaar vindt Ruurd het een goed moment om het stokje over te dragen. Het bestuur zal de rust, standvastigheid en droge humor van hem zeker gaan missen, wij willen dan op deze plek ook de waardering uitspreken voor deze zeer lange staat van dienst en tomeloze inzet voor ZCFC. Veel dank Ruurd!!!

Willem Fontein heeft ook te kennen te geven te zullen stoppen als jeugdbestuurslid. Ook voor hem een periode van rust na vele jaren met extreem veel inzet voor o.a. het organiseren van de open jeugddagen, werving en vele andere activiteiten voor de jeugd. Willem, dank hiervoor!

In het hoofdbestuur is Peter de Vries toegetreden, het bestuur is erg blij dat Peter naast al zijn zeer actieve rol binnen de vereniging, deze nieuwe rol gaat vervullen. Hij zal de portefeuille van Ruurd overnemen.

Nog een paar niet bestuurlijke wisselingen: Ron Waij heeft aan het einde van vorige seizoen aangegeven te stoppen als teammanager v/d selectie. Ron wil meer tijd voor het thuisfront te willen vrijmaken. Het afgelopen jaar bij de selectie is hectisch geweest, veel begrip voor deze keuze en ook hier extreem veel dank aan Ron. Onze assistent-scheidsrechter v/d selectie, Hans Tilburgs is ook het vorige seizoen gestopt. Ook aan Hans zeer veel dank verschuldigd, vele seizoenen en vele kilometers heeft hij langs de lijn afgelegd. Dank Hans!

Wijziging statuten/Huishoudelijk reglement
Zoals aangegeven zal het bestuur hier de tijd voor nemen. De tijdens de ALV voorgestelde wijzigingen moeten worden aangevuld door de leden en voor de officiele vaststelling zal later in het seizoen een aparte ledenvergadering worden uitgeschreven. Een oproep aan de leden die aan deze wijzigingen mee willen werken of suggesties hebben! Mail deze naar voorzitter@zcfc.nl. De stukken zijn hier terug te zien: https://zcfc.nl/algemene-ledenvergadering-2-september-19-30-uur-o-a-voorstel-kledingfonds/

Voorstel tot het oprichten van het ZCFC-kledingfonds
Dit voorstel is met grote meerderheid aangenomen (2 stemmen tegen en 2 onthoudingen). Goede vragen aan het bestuur wat heeft geleid tot een vruchtbare discussie. Hierover zal een apart stuk op de website worden geplaatst hoe er invulling zal worden gegeven het komende seizoen.

 

Namens het bestuur,

 

Dirk Slootweg & Martijn Jonker