Op maandag 27 september 2021 zal om 19.30 uur de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden in ons clubgebouw De Inzet op sportpark De Kalverhoek. Tijdens deze vergadering zullen we de stukken over het afgelopen seizoen bespreken, de jaarcijfers goed keuren en een korte blik werpen op de lopende begroting. In de komende weken zullen de agenda en de stukken worden gedeeld via de website. De Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging, of indien minderjarig hun wettelijke vertegenwoordigers. Wij hopen u ook dit jaar weer op de jaarvergadering te mogen ontmoeten.

De vergadering zal naar verwachting in het clubgebouw kunnen plaatsvinden. Mochten verandering in Corona regels toch nog anders gaan bepalen dan zal de bijeenkomst online plaats gaan vinden. Wij zullen u dan uiteraard tijdig gaan informeren. De uitnodiging zal naast deze aankondiging, ook nog per email worden verstuurd.

De agenda zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ALV op de website www.zcfc.nl worden gepubliceerd.

 

Namens het bestuur

Ben Bilyj