Aanmelden als lid? Klik hier

Save the date: Maandag 25 september 2023 om 19:30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) ZCFC!

Op maandag 25 september 2023 zal om 19.30 uur de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) plaatsvinden in ons clubgebouw De Inzet op sportpark De Kalverhoek. Tijdens deze vergadering zullen we de stukken over het afgelopen seizoen bespreken, de voortgang van het verbouwen & verduurzamen, de jaarcijfers bespreken en een korte blik werpen op de lopende begroting, nemen er een aantal bestuursleden afscheid en hopen we nieuwe bestuursleden te mogen verwelkomen.  Zet de datum alvast in je agenda, we hebben je mening/input hard nodig!

In de komende weken zullen de agenda en de stukken worden gedeeld via de website. De Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. Wij hopen je ook dit jaar weer op de jaarvergadering te mogen ontmoeten. De uitnodiging zal naast deze aankondiging, ook nog per email worden verstuurd.

De agenda zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan de ALV op de website www.zcfc.nl worden gepubliceerd.

Names het bestuur,

Ben & Martijn

2023-08-18T18:25:11+02:00
Ga naar de bovenkant