Beste ZCFC-ers,

Vandaag is in het Noordhollands Dagblad een stuk gepubliceerd waar wij vanuit het bestuur even kort op willen reageren. Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering hebben wij het volgende hierover gecommuniceerd: “De samenwerking tussen AZ en ZCFC loopt zeer goed, wederzijds is er veel waardering voor elkaar en is er gesproken over de gezamenlijke toekomst en de daarbij behorende ambities. Hier gaan wij zeker uitkomen. Ik ben dan ook blij te mogen aankondigen dat ZCFC op de Kalverhoek zal blijven. De komende periode zullen wij samen met AZ en de gemeente de afspraken formaliseren en afronden.”

Over de ambities zijn wij nu in gesprek. De wens van AZ is om te kijken of het mogelijk is een overdekte sporthal (officiële afmetingen) op de Kalverhoek te realiseren. De locatie hiervoor zou mogelijk het trainingsveld van ZCFC kunnen zijn. De plannen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt en zullen de komende periode worden besproken. Zoals in het stuk van het NHD is aangegeven zullen deze plannen niet ten koste gaan van ZCFC. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, zullen wij dit uiteraard met jullie delen.

Namens het bestuur,

 

Dirk Slootweg & Martijn Jonker

IMG_1289               IMG_1290