Afgelopen maandag 1 oktober heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) bij ZCFC plaatsgevonden. De notulen en presentielijst zullen later worden gepubliceerd, maar hierbij alvast de hoofdpunten uit de vergadering:

Jan en Joke Visser voorgedragen en benoemd tot lid van verdienste
Jan en Joke hebben de voorgaande seizoenen extreem veel gedaan voor het G-team. Voor vele jaren hebben Jan en Joke, samen met de andere begeleiders, het G-team op sleeptouw genomen, getraind, uitjes georganiseerd, kortom een enorme positieve bijdrage geleverd voor deze bijzonder mooie groep. Het leek het bestuur dan ook niet meer dan logisch om deze twee zeer bescheiden maar extreem bevlogen ZCFC-leden voor te dragen als lid van verdienste van ZCFC. Jan en Joke zullen tijdens de nieuwjaarsreceptie worden gehuldigd.

Jubilarissen
De jubilarissen van dit jaar: deze zullen tijdens de nieuwjaarsreceptie worden gehuldigd.

70 jaar        Rinus Segveld

Ru Pos

65 jaar Jan Duijvis

Piet Klokman 

60 jaar        Jacob van Braam

Hans Dekker

Jelle Wiersma

50 jaar        Gert Warnink
25 jaar       Jolande de waal

Daniëlle de Waal 

Michiel van Dijk

Jochem Beeuwkes

 

Samenwerking AZ/ZCFC
Zoals al eerder aangegeven is de samenwerking optimaal. Veel lof en waardering over en weer. De afgelopen maanden is er regelmatig contact geweest met AZ inzake het formaliseren van de eerder mondeling overeengekomen samenwerkingsovereenkomst.. Afgelopen week heeft het bestuur zijn handtekening onder de overeenkomst gezet. Kort samengevat houdt deze het volgende in:

 • ZCFC en AZ blijven gezamenlijk het trainingscomplex bespelen
 • In nauw overleg bepalen wij gezamenlijk de veldindeling, AZ tot 18.00 uur en ZCFC na 18.00 uur en op de zaterdag, op de woensdagmiddag is een half veld beschikbaar voor de jeugd van ZCFC.
 • AZ zal een ballonhal plaatsen op het huidige trainingsveld, de exacte locatie zal in nauw overleg met ons plaatsvinden, mede omdat de ballonhal dicht op de kantine zal worden geplaatst. De aanvang van de werkzaamheden vinden medio oktober plaats. De hal zal zeer waarschijnlijk in januari 2019 gereed zijn. Wij maken nog nadere afspraken omtrent de mogelijkheden voor gebruik van deze hal door ons.
 • Beide partijen zullen regelmatig (minimaal 2x per jaar) bestuurlijk overleg hebben.
 • Uit eerdere afspraken had ZCFC nog een bedrag tegoed van AZ. Hiervan heeft het bestuur besloten dit om te laten zetten naar seizoenkaarten bij AZ om zodoende de binding met onze goede buren te optimaliseren. Deze seizoenkaarten (10x Jong AZ en 8x hoofdtribune AZ, vak H) zullen de komende 3 jaar beschikbaar worden gesteld aan onze leden/vrijwilligers, trainers en sponsors van ZCFC. Hierover later meer.

Project Gezond ZCFC
Naar aanleiding van een aantal vragen van onze leden, heeft het bestuur bovenstaand project opgestart. Het bestuur zal zich de komende maanden bezighouden en met voorstellen komen tot een (nog) gezondere vereniging:

 • Het rookvrij- arm maken van de (jeugd) wedstrijden en het eventueel creëren van een vaste rookplek binnen ons sportcomplex
 • Het mogelijk aanpassen van de snacks met gezondere varianten.
 • Het bestuur is zich op dit moment breed aan het oriënteren omtrent de mogelijkheden die er zijn. Wij zullen u hierover uitvoerig informeren en een brede discussie binnen de vereniging opstarten.
 • Ideeën, voorstellen en zienswijze worden zeer op prijs gesteld, u kunt een van de bestuursleden hierover altijd aanspreken, schriftelijke reacties zijn uiteraard zeer welkom.

Structurele verhoging van de begroting met Eur 15.000-20.000
Het bestuur heeft besloten de begroting structureel met minimaal Eur 15.000 te verhogen en te investeren in ‘plezier en prestatie’ verhogende elementen. Veel van dit soort elementen (zoals bijvoorbeeld een jaarfeest) stonden niet structureel op de begroting en waren afhankelijk van de inkomsten in dat jaar. Daarnaast was er beperkte financiële ruimte om extra investeringen te doen in onze jeugd:

 • Extra investering van 10K voor investering in jeugd (o.a. aantrekken gecertificeerde jeugdtrainers en KNVB opleidingen bestaande jeugdtrainers)
 • Extra investering van 2.5-5k (activiteiten jeugd en senioren)
 • Extra investering van 2.5-5k in materialen (trainingspakken, shirts, etc.)

Vaststelling contributie seizoen 2018/2019
De kosten zijn de afgelopen jaren wel toegenomen, indexatie is pas weer per afgelopen seizoen toegepast (na 5 jaar niet).

 • 3 velden verlicht (ipv 2)
 • Hogere bezetting velden door ZCFC: meer trainingsuren/meer teams t.o.v. ca. 3 jaar geleden
 • Reserveringen/afschrijvingen weer ingevoerd (bijv. bus): gevolg: minder te besteden voor andere activiteiten
 • Het ZCFC complex is een van de mooiste in de Zaanstreek
 • Contributie t.o.v. andere voetbalclubs in de Zaanstreek is laag
 • Contributie jeugd, mini’s, G, ligt in lijn met de verenigingen om ons heen.

Tijdens de ALV is daarom besloten de contributie voor alleen de spelende leden (senioren) eenmalig met Eur. 10 te verhogen en daarna jaarlijks indexatie (consumentenprijsindex) te laten plaatsvinden op gehele contributie om ’harmonica-effect’ naar leden te voorkomen.

De contributie voor seizoen 2018/2019 ziet er als volgt uit:

2018/2019 2017/2018
Senioren € 198.00 € 188.00
B-lid (spelend) € 144.00 € 134.00
C-lid (niet spelend) € 100.00 € 100.00
65+ € 66.00 € 66.00
G-team € 78.00 € 78.00
A-junioren € 132.00 € 132.00
B/C-junioren € 122.00 € 122.00
D/E/F-pupillen € 112.00 € 112.00
Mini € 25.00 € 25.00

NB: tijdens de ALV is besloten dat voor die leden die zich (voor 1 oktober 2018) hebben aangemeld, gelden de tarieven van seizoen 2017/2018

Aan – en aftredende bestuursleden
In beginsel wordt volgens de statuten gewerkt met een benoemingsperiode van 3 jaar. Zoals tijdens de BLV kenbaar gemaakt zullen Simon Kaper en Rob Smits terugtreden.

Simon heeft de afgelopen jaren als financiële bewaker van de club veel tijd en energie gestoken om het financiële plaatje gedegen en zorgvuldig jaar-in, jaar uit vorm te geven. Iets waar wij Simon zeer dankbaar voor zijn. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is mensen als Simon binnen een bestuur te hebben. Simon, namens de hele vereniging: extreem veel dank!

Rob Smits heeft ook te kennen te geven te zullen stoppen als secretaris. De drukke activiteiten vanuit zijn eigen bedrijf maken het niet meer mogelijk e.e.a. te combineren. Uiteraard jammer, maar zeer begrijpelijk. Ik zal zijn kritische blik, een schop tegen de schenen en vooral zijn humor missen…. Ook voor jou Rob, veel dank!!!!

Aftredend en niet herkiesbaar:

 • Rob Smits, hoofdbestuur
 • Simon Kaper, hoofdbestuur

Volgens artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tegenkandidaten tot uiterlijk 3 dagen voor de ALV door tenminste 5 leden worden gesteld d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Die zijn niet ontvangen.

Aantredend

 • Jeroen Hendriks, hoofdbestuur
 • Arnold Hendriks, TC

Er zijn geen tegenkandidaten voorgesteld, derhalve zijn bovenstaande mutaties tijdens de ALV bekrachtigd.

Simon Kaper heeft aangegeven zijn laatste termijn in te gaan als penningmeester. Rob Vos en Rob Wooldrik zijn bereid gevonden zijn taken over te nemen. Uiteraard zijn wij hier erg blij mee. Veel dank heren!!

 

ZCFC_ALV 1 okt 2018_final_3 (presentatie)