De nieuwjaarsreceptie was wederom gezellig en drukbezocht. Goed om iedereen beste wensen te geven voor het nieuwe jaar. Voor diegene die er helaas niet bij aanwezig kon zijn: de beste wensen voor 2018 namens het bestuur! Zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering aangekondigd op deze dag ook de huldiging van het Lid van verdienste, de Jubilarissen en de bekendmaking van de Werker van het Jaar.

Lid van verdienste Dennis Kuijken
Onze masseur/verzorger- is al jaren een stille kracht binnen ZCFC. Naast het behandelen van de pijntjes die onze selectiespelers met grote regelmaat hebben, zorgt hij voor het wassen van de kleding en ondersteunt de trainersstaf optimaal binnen Zet. Het is vrij makkelijk om die dingen die goed gaan voor lief aan te nemen en de aandacht te geven naar de meest vocale leden binnen ZCFC. Het bestuur heeft echter gemeend dat juist Dennis na al die jaren van trouw in het zonnetje gezet mag worden. Wij beseffen zeer goed dat juist Dennis niet de spotlights opzoekt en daar wellicht zelfs een beetje ‘warsig’ van is, maar ere wie ere toe komt”¦ Dennis, zeer veel dank! Hopen nog vele jaren van je inzet te mogen genieten!

Lvverdienste 

Jubilarissen, en deze keer een paar zeer bijzondere!
Dat ZCFC zeer trouwe leden heeft is zolangzamerhand wel bekend in de Zaanstreek, maar dit jaar een paar zeer bijzondere. Ongekend, maar deze oer-ZCFC-er Leen Visser is al 60 jaar lid van ZCFC, hulde!

jub 60 jaar

Nog 2 mannen met een echt ‘Zaans Oranje’-hart en al 50 jaar (!) lid van ZCFC: Ron Sanches en Willem Kraaij.

jub 50 jaar

En dan uiteraard ZCFC-toppers die al 25 jaar lid zijn (en een aantal dat de jubileumspeld nog niet hadden ontvangen):
Annemarij Koekoek, Marc Plantinga, Ate Atsma,Kristian de Bruine, Cor van den Eyk, Michel Dorjee, Mark de Waal, Erik Geerts, Wouter van Dijk en Piet van Tellingen.

jub 25 jaar

Werker(s) van het jaar: Frank Kuntz en Ron Waij
De werker/clubman/vrouw van het jaar. Het bestuur gemeend 2 werkers van het jaar 2017 te benoemen: Frank Kuntz en Ron Waij. Frank is als oud jeugdbestuurslid tegenwoordig veelvuldig op de velden te vinden als scheidsrechter voor de club. Ook hebben wij gehoord dat hij zijn zoon met dit bijzondere virus heeft aangestoken. Frank: veel dank voor de verschillende rollen die jij binnen ZCFC vervult en vervuld hebt. We zijn je hier zeer dankbaar voor.

Ron Way is al vele jaren niet alleen onze consul, maar coördineert bijvoorbeeld ook de technische zaken voor ZCFC en heeft zich recentelijk beschikbaar gesteld als teammanager voor de selectie. Een ware spin in het ZCFC-web, waarvoor extreem veel dank namens de vereniging. NB: Ron kon helaas niet aanwezig zijn.

Werkervhjaar