Het zoemde al een tijdje rond, maar de publicatie van ROSA (https://www.rosa-zaanstad.nl/nieuws/rosa-maakt-zich-grote-zorgen-om-herindeling/) heeft het bestuur direct doen besluiten om te anticiperen over de mogelijke toekomstscenario’s. ZCFC (Zaandamse Christelijke Football Club) speelt sinds 1979 met veel plezier op de Kalverhoek. Een bijzondere constructie: Het is het grondgebied van de gemeente Wormerland, maar valt onder het toezicht van de gemeente Zaanstad. Met de geruchten dat hier in de toekomst mogelijk verandering in gaat komen heeft het bestuur besloten hier nu al op te anticiperen.

Zoals ROSA stelt: “maken wij ons grote zorgen over het voorstel om de grens van Wormerland te verleggen naar de N515. Dat zou betekenen dat Zaanstad de hele Kalverpolder kwijtraakt. En daarmee ook het St. Michaël College en de Zaanse Schans.”

Dit heeft grote consequenties voor ZCFC als vereniging, maar in tegenstelling tot ROSA ziet het bestuur van ZCFC dit juist als een kans. Wormerland voelt al jarenlang als een warm bad voor de club, De Zaanse Schans en de omgeving passen volledig bij de vereniging. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering zullen wij samen met de leden dit toekomstperspectief bespreken. Mocht de Zaanse Schans daadwerkelijk onderdeel worden van deze herindeling dan zal ZCFC hier zich bij aansluiten. Zaandamse Christelijke Football Club is in dat geval geen passende naam meer voor onze club. Wormerlandse Christelijke Footbal Club zou in dat geval beter passen. Iets waar de leden uiteraard de beslissing over zullen en kunnen nemen. Een datum voor deze ALV moet nog worden vastgesteld, tot die tijd zullen wij de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en onze leden hierover informeren.

 

Het voltallige bestuur van ZCFC