Na een lange, uitgebreide en intensieve zoektocht, zijn het Hoofdbestuur en de Technische commissie zeer verheugd om bekend te mogen maken dat Marciano Sleeswijk (35) de hoofdtrainer van ZCFC zal worden voor het seizoen 2019-2020. Afgelopen dinsdag is Marciano aan de selectie voorgesteld.

Marciano heeft een zeer brede ervaring als jeugd- en hoofdtrainer en is momenteel actief als jeugdtrainer van de Onder 19-I van OFC, de KNVB, hoofdtrainer DZS en was hiervoor actief bij o.a. SV Diemen, Kadoelen en Kwiek ’78. Hij zal in het nieuwe seizoen Willem Zeijlmans -die aangesteld is als interim-trainer- opvolgen. ZCFC en Marciano hebben een overeenkomst gesloten voor één jaar met de intentie voor de 2 jaren daarna. De technische staf van de selectie van ZCFC zal verder worden versterkt met Lisanne Potthoff als assistent-trainer.

Dirk Slootweg: “De zoektocht, samen met de Technische Commissie, naar passende trainer voor ZCFC is een lang, intensief en goed proces geweest. Een andere aanpak dan normaal, juist omdat de club in de volle breedte aan het bouwen is, met het oog op een solide toekomst. Wij zijn dan ook erg blij met de aanstelling van Marciano als hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen. Zijn brede ervaring voor zowel jeugd als senioren, zijn persoonlijkheid en zijn ambitie passen uitermate goed bij een vereniging als ZCFC.”

Besluitvorming DB en TC over de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer

In het ‘dingen anders doen’ leek het ons (Dagelijks Bestuur en TC) goed om een stuk transparantie naar onze leden te geven over de besluitvorming en het proces rondom de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer. Het hoofdbestuur en de Technische commissie zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het opstellen van een profiel voor de hoofdtrainer en de zoektocht naar de optimale invulling hiervan. Zoals eerder aangegeven is Willem Zeijlmans bereid gevonden om deze rol op interim basis tot het einde van het seizoen te vervullen (Vooraf was bekend dat Willem in het nieuwe seizoen de carrière van zijn zoon gaat volgen in het 1e van Rijnsburgse Boys), daarmee lag de vraag voor de invulling voor het nieuwe seizoen nog open.

Tijdspad:

  • Okt/Nov: Start gesprekken TC en DB over de stand van zaken, gewenste richting en profiel
  • Dec: Gesprek met de spelersraad
  • Dec/Jan: Eerste verkennende gesprekken met potentiële kandidaten
  • Jan: Aanstelling Willem Zeijlmans als interim-trainer
  • Jan/feb: Vastleggen keuze nieuwe hoofdtrainer seizoen 2019/2020

Na het vaststellen van het gewenste profiel en een gesprek in december 2018 met de spelersraad, is de zoektocht gestart en in de weken daaropvolgend zijn meerdere gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten, met als sluitstuk referentiegesprekken. In die zoektocht is er een bewuste keuze gemaakt het proces dus anders in te steken dan in voorgaande jaren, waarbij in de gemaakte profielschets van de hoofdtrainer –naast uiteraard een goed trackrecord als trainer- leidend is geweest:

  • Solide ervaring als jeugdtrainer: doorstroom vanuit de jeugd van ZCFC naar de selectie is de afgelopen jaren te beperkt geweest. Inmiddels is er veel tijd en energie gestoken in het aantrekken en opleiden van goede jeugdtrainers bij de club, maar het zal nog zeker 2/3 jaar gaan duren voordat de jeugd mogelijk door kan stromen naar de selectie. Een nieuwe hoofdtrainer zal dus samen met onze eigen Hoofd Jeugd Opleiding vorm moeten geven aan dit proces.
  • Een (bruggen) bouwer: zoals hierboven aangegeven zal de doorstroom vanuit de jeugd de komende jaren beperkt zijn. Essentieel is daarom het voortborduren en het zoveel als mogelijk bijeenhouden van de huidige selectiegroep (1&2) en niet alleen de focus te gaan leggen op het 1e
  • Ambitie om dingen anders te willen aanpakken: ZCFC beweegt langzaam maar zeker in de volle breedte omhoog. Daar waar andere Zaanse clubs moeite hebben het hoofd boven water te houden (ledenaantal in de volle breedte, beheersbaar houden kosten, financiële middelen, vrijwilligers, etc.), gaat het goed met ZCFC. Dat is iets om trots op te zijn. Qua presentatie mag er echter wel een tandje bij. Juist daarom is op zoek gegaan naar een hoofdtrainer die enthousiast is over de mogelijkheden bij ZCFC en hier voor een langere termijn ondersteuning aan wil geven
  • ‘Train de trainers’: Er zijn veel (jeugd) trainers in opleiding bij ZCFC, juist vanuit het lange-termijn perspectief. Een hoofdtrainer met een opleiders-achtergrond heeft zeker de voorkeur
  • ‘Doe maar gewoon, dan doen je al gek genoeg’: Oftewel: wij zijn ZCFC, geen gekke dingen, geen spatsies, geen sterallures maar een goede nuchtere ambitieuze hoofdtrainer die past bij een club als ZCFC en die dat ook van zijn spelers eist.

Na een waslijst van potentiële trainers, vele gesprekken en zelfs het naslaan van statistische gegevens, heeft de zoektocht uiteindelijk geleid tot de breed gedragen keuze voor Marciano Sleeswijk als hoofdtrainer van ZCFC voor het nieuwe seizoen. Er is echter wel besloten vanuit de TC en het DB om de keuze voor Marciano zo laat als mogelijk bekend te maken, om zo het werk van Willem Zeijlmans als interim-trainer niet te laten verstoren met een bekendmaking voor het nieuwe seizoen. In overleg met alle partijen is daarom gekozen voor bekendmaking in de 2e week van maart. Dat moment is nu.

Namens het Dagelijks Bestuur en de Technische Commissie:

Dirk Slootweg (VZ), Martijn Jonker(VZ), Jeroen Hendriks(PM), Arnold Hendriks(VZ TC) Harry Koster(Scouting TC ), en Erik Verheijen (HJO).