Deze week bereikte ons het trieste bericht dat na een kort ziekbed Willem Waij is overleden. Hij was een stuwende kracht binnen de toenmalige mopperploeg en meerdere dagen per week op ons complex aanwezig, waar hij bergen werk heeft verzet. De laatste jaren liet zijn gezondheid het niet meer toe om op de club aanwezig te zijn, maar via Ron werd hij op de hoogte gehouden over het wel en wee van ZCFC. Een man met een oranje hart…

Wij wensen zijn vrouw Tiny, Ron & Bianca, Fred & Monica, Monique, de kleinkinderen, familieleden en bekenden sterkte toe met dit grote verlies.

Namens het bestuur

Dirk Slootweg en Martijn Jonker

Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon heel bijzonder…

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en plezier
wat hij ons en zijn omgeving heeft gegeven,
delen wij u mede dat is overleden mijn lieve man,
onze (schoon-)vader en trotse opa

Willem Anthonius Waij
Willem
Assendelft, 13 juli 1932 – Zaandam, 2 juli 2021

Er is gelegenheid tot condoleren en persoonlijk afscheid nemen op vrijdag 9 juli van 19.00 uur tot 19.45 uur in het uitvaartcentrum
van Associatie Uitvaartverzorging, Jan van Scorelstraat 9 in Zaandam.

het afscheid vindt zaterdag 10 juli in besloten kring plaats.
P.S. Pa zou een donatie aan het Diabetes Fonds waarderen, rekeningnummer NL58 INGB 0000 0057  66