Vandaag, precies 90 jaar geleden, werd onze vereniging opgericht: 13 mei 1931. De grote aanjagers destijds waren de heren G. Pos, K. Pos Rzn., K. Pos Jzn., N.P. Pos, R. Koster, F.J. de Looper, D. May, C. Schaap, K. Post, K. de Vries en O. Hekelaar. En bijna waren de clubkleuren Oranje Wit geweest… Een andere tijdgeest..

Hoe het was in 1931
De meesten van ons kunnen zich geen voorstelling maken hoe ‘de wereld’ er 90 jaar geleden uitzag. Een paar feitjes, om je een idee te geven.

  • De spoorlijn tussen Zaandam en Uitgeest werd geëlektrificeerd. Tot dan toe hadden er alleen treinen, getrokken door stoomlocomotieven gereden. De winkeliers in de Zaanstreek klaagden steen en been omdat nu concurrerend winkelparadijs Amsterdam wel erg dichtbij gekomen was.
  • In Zaandam werden jongens tussen 10 en 16 jaar uitgenodigd om op Luilakmorgen mee te doen aan ‘een gecostumeerde voetbalwedstrijd’. ‘Het belooft erg gezellig te worden’, stond er uitnodigend bij. Een kledingzaak in Wormerveer bood ‘costuums, blauw vischgraat’ aan voor 25 gulden. Een pak op maat vanaf 39 gulden.
  • De VARA gaf een demonstratie van televisie (“het overbrengen van bewegende beelden per radio”, stond er ter verduidelijking bij). Commentaar: “Wij verwachten niet veel van televisie en het komt ons dan ook onbegrijpelijk voor dat de VARA zich hiermee inlaat.” NB. Speciaal voor de jongeren onder ons: een televisie is dat ding in de woonkamer waar je ouders met enige regelmaat het journaal en andere programma’s op kijken.
  • En sommige dingen veranderen ook niet. In de De eerste Goal_1932 (lees hem vooral door!) de volgende tekst: “Voor je een bal weggeeft, kijken waar je heen trapt. Misschien raak je den bal daardoor wel eens kwijt, maar de kans is niet zoo groot dat de tegenpartij den bal krijgt, dan wanneer je maar op goed geluk wegschiet. Dus lui, denk er om, PLAATSEN leeren….”

Negentig mooie jaren met veel historie. Gelachen, gejuicht en gehuild, oude bekende gezichten en nieuwe koppies, 2e en derde generaties ZCFC-kinderen, veel voetbal uiteraard en de nodige verhuizingen van de club. Sinds 1979 honkvast op de Kalverhoek. Veel veranderingen om ons heen, grote voetbalclubs die inmiddels niet meer bestaan, de verschuiving van het zondagvoetbal naar de zaterdag, fusieclubs, fusieclubs die fuseren en onze nieuwe buren AZ. 90 jaar plezier, lief en leed en de vereniging floreert nog steeds. Een vereniging met veel betrokken spelers, trainers, bestuursleden en vrijwilligers. Ca. 600 leden, 13 seniorenteams, 14 jeugdteams en een geweldig sportcomplex. De grootste en oudste zaterdagclub van de Zaanstreek. Wat dat betreft ziet de toekomst er zeer goed uit. De oprichters van toen kunnen met een glimlach terugkijken. ZCFC bestaat nog steeds en doet er misschien wel meer dan ooit toe. Sportief en maatschappelijk, een echte Vereniging.

Dus wat doe je als je jarig bent? Dan geef je een Fee…. Oh nee… iets met Corona, een gesloten kantine en geen toeschouwers… Da’s nou even jammer, maar……Zodra het kan en weer mag (en de vooruitzichten zijn voorzichtig optimistisch), dan geven we dat feestje. Zoals eerder aangegeven mikken we op ergens eind juni/begin juli.

Zet het alvast maar met potlood in de agenda!

Hieronder een fraai stuk uit de oprichtingsgeschiedenis van de club, veel leesplezier!

Namens het bestuur,

 

Dirk & Martijn

 

Uit het jubileumboek (https://zcfc.nl/wp-content/uploads/2020/05/Jubileumboek-ZCFC-Compleet.pdf )

Hoe het begon…
Voor gereformeerde en andere rechtzinnige jongeren was sporten – en dus voetballen – op zondag uit den boze. Twee keer op zondag bezochten zij de kerkdiensten en in de daartussen liggende tijd werd die dag in huiselijke kring en op gepaste wijze doorgebracht. In veel gezinnen werd ’s avonds bij het harmonium de gezangenbundel van Johannes de Heer doorgenomen. Nee, voor voetbal was in die gezinnen geen plaats. Althans niet op zondag. Wat niet wegneemt dat de belangstelling ervoor natuurlijk wel degelijk bestond.

Welke jongen wil er nou niet een balletje trappen? Gerrit Pos was zo’n jongen.In het voorjaar van 1930 – Gerrit was toen 25 – kwam hij in de Zaandamse Westzijde leeftijdgenoot Bert Vissers tegen. Bert was in Zaandam al eens lid geweest van SNV, een christelijke voetbalclub die echter door een ‘te ruimhartig beleid’ (er werden leden geaccepteerd die ook op zondag voetbalden) ter ziele was gegaan. Gerrit en Bert haalden vervolgens Reijer Koster over om mee te doen aan de oprichting van een christelijke voetbalclub. Reijer kocht een bal en gedrieën lieten ze aan iedereen die daarvoor in aanmerking kwam weten dat er zaterdagmiddag gevoetbald zou worden op het Blauwe Zand. Het Blauwe Zand, een stuk grond in de buurt van het Noordzeekanaal, waar nu de Zaandamse ‘meubelboulevard’ een commerciële trekpleister is, maar toen niet meer dan een kale vlakte, in de lengte doorsneden door een brede greppel. Iedere zaterdag konden de jonge mannenbroeders – mits ze hun dubbeltje contributie hadden betaald – daar een partijtje spelen. Als het tenminste een tijdje droog was geweest. Na een regenperiode stond het water in de greppel zo hoog en was het veld zo drassig, dat zelfs de grootste enthousiastelingen het lieten afweten. Het volgende voorjaar (1931) werd opnieuw een poging gedaan. De bal werd weer voor de dag gehaald, maar bleek slecht te hebben overwinterd. Bij de eerste de beste trap knalde ‘het leertje’ uit elkaar. Een strop voor Gerrit Pos want die had net voor drie gulden de bal, een pompje en een veterprikker van de – inmiddels student geworden – Reijer Koster overgenomen. Gelukkig had een der spelers een gulden bij zich waarvoor in de winkel een nieuwe binnenbal kon worden gekocht. De belangstelling om zaterdags mee te voetballen werd steeds groter en het plan om een club op te richten kreeg vorm. Wie maar enigszins in aanmerking kwam voor het lidmaatschap kreeg de volgende uitnodiging:

Ondergetekenden nodigen U vriendelijk uit tot het bijwonen van de vergadering, welke gehouden zal worden op dinsdag 5 mei a.s., ’
s avonds om 7.30 uur, in een van de lokalen van de Chr.school, Botenmakersstraat.

Doel: Oprichting van een Chr. Voetbalvereniging.

Komt allen en zegt het voort!!  

Voorlopig komité: G. Pos, K. Pos en K. Zwolsman.

De bijeenkomst had het gewenste resultaat. De vereniging werd – voorlopig – Z.C.F.C. genoemd. Op 13 mei 1931 werden de puntjes op de ‘i’ gezet; er verscheen een door de 11 leden goedgekeurd huishoudelijk reglement zodat genoemde datum als moment van oprichting kan worden beschouwd. De namen van de mannen van het eerste uur: G. Pos, K. Pos Rzn., K. Pos Jzn., N.P. Pos, R. Koster, F.J. de Looper, D. May, C. Schaap, K. Post, K. de Vries en O. Hekelaar. Als clubkleuren werden aanvankelijk oranje en wit gekozen. Maar een van de leden vond dat wat overmoedig. Ook het Nederlands Elftal speelde immers met die kleuren (en er zou eens verwarring kunnen ontstaan). Tenslotte werd besloten het toch maar op een oranje shirt en een zwarte broek te houden.