Je zou het bijna in deze bijzondere tijden vergeten, maar ons cluppie bestaat vandaag 89 jaar, op naar de 100!
De wereld/de Zaanstreek zag er wel iets anders uit:

  • De spoorlijn tussen Zaandam en Uitgeest werd in dat jaar van elektrisch. Tot dan toe hadden er alleen treinen, getrokken door stoomlocomotieven gereden. De winkeliers in de Zaanstreek klaagden steen en been omdat nu concurrerend winkelparadijs Amsterdam wel erg dichtbij gekomen was.
  • In Zaandam werden jongens tussen 10 en 16 jaar uitgenodigd om op Luilakmorgen mee te doen aan ‘een gecostumeerde voetbalwedstrijd’. ‘Het belooft erg gezellig te worden’, stond er uitnodigend bij.
  • Een kledingzaak in Wormerveer bood ‘costuums, blauw vischgraat’ aan voor 25 gulden. Een pak op maat vanaf 39 gulden (Eur 11,35 en Eur 17,70)
  • De VARA gaf een demonstratie van televisie (“het overbrengen van bewegende beelden per radio”, stond er ter verduidelijking bij). Commentaar: “Wij verwachten niet veel van televisie en het komt ons dan ook onbegrijpelijk voor dat de VARA zich hiermee inlaat.”

89 jaar geleden werd ZCFC opgericht. De uitnodiging voor deze oprichting:

Ondergetekenden nodigen U vriendelijk uit tot het bijwonen van de vergadering, welke gehouden zal worden op dinsdag 5 mei a.s., ’s avonds om 7.30 uur, in een van de lokalen van de Chr.school, Botenmakersstraat.

Doel: Oprichting van een Chr. Voetbalvereniging. Komt allen en zegt het voort!! Voorlopig komité: Pos, K. Pos en K. Zwolsman.

De namen van de mannen van het eerste uur: G. Pos, K. Pos Rzn., K. Pos Jzn., N.P. Pos, R. Koster, F.J. de Looper, D. May, C. Schaap, K. Post, K. de Vries en O. Hekelaar. Op 13 mei werden de laatste punten op de ‘i’ gezet, waarmee de oprichting een feit was. De vereniging werd – voorlopig – Z.C.F.C. genoemd. Er verscheen een door de 11 leden goedgekeurd huishoudelijk reglement zodat genoemde datum als moment van oprichting kan worden beschouwd. Als clubkleuren werden aanvankelijk oranje en wit gekozen. Maar een van de leden vond dat wat overmoedig. Ook het Nederlands Elftal speelde immers met die kleuren (en er zou eens verwarring kunnen ontstaan). Tenslotte werd besloten het toch maar op een oranje shirt en een zwarte broek te houden.

Tijdens het 75 jarig bestaan is er een mooi jubileumboek verschenen, waar al deze heerlijke verhalen te vinden zijn. Een mooi moment om deze met jullie ook online te delen, veel leesplezier!  (Jubileumboek ZCFC Compleet)