De uitslag van de landelijke trekking van de Grote Club Actie 2021 is weer bekend. ZCFC heeft dit jaar 379 loten (fysiek en online) verkocht. Helaas minder dan verleden jaar, maar toch een goed resultaat omdat we dit keer ook opnieuw met de coronamaatregelen van doen hebben gehad. Dit leidde enerzijds tot een flink lager aantal fysiek verkochte loten, maar anderzijds tot veel meer online verkopen, maar deze zijn minder bekend bij het grote publiek. Hopelijk wordt het coronavirus verslagen en kan de jeugd in 2022 weer met de lootjes op pad, en wordt ook de online verkoop meer succesvol.

Op basis van de verkochte loten gaat ZCFC een cheque van € 909,60 van de Grote Club Actie ontvangen. Na aftrek van de kosten van de Grote Club Actie en de door ZCFC beschikbaar gestelde prijs resteert er voor ZCFC € 799,12, een mooi bedrag en een leuke steun in de rug in deze lastige tijd. Hiervoor willen wij alle verkopers en kopers hartelijk bedanken! Hopelijk zijn er ook kopers bij die een mooie prijs hebben gewonnen.

De drie jeugdleden die de meeste loten verkocht hebben zijn:

  1. Milan Dorjee (50 loten)
  2. Milan Scholten (43 loten)
  3. Jesse Scholten (39 loten)

Milan Dorjee heeft met het aantal door hem verkochte loten een geschenkbon van € 65,- gewonnen. De drie winnaars hebben daarnaast ook een vol lotenboekje verkocht en hebben hiermee zeker een nieuwe voetbal gewonnen. De bal krijgen ze t.z.t. persoonlijk uitgereikt.

 

Het bestuur