Deze week in alle misère ook heel mooi nieuws: Het Schipholfonds heeft laten weten dat zij een bijdrage gaan leveren van maar liefst
€6.270,77 voor de aanleg van het Pannaveld! Met dit bedrag kunnen wij samen met een aantal Zetters onder de bezielende leiding van Mario Kooi hoveniers  (die ook een forse bijdrage levert!) aan de slag met het aanleggen hiervan. Het Pannaveld zal worden aangelegd bij de ingang van het clubhuis met een breedte van 8 meter en een lengte van 15 meter.

E.e.a. zal moeten worden afgegraven, uitgezet en worden aangelegd. Daarna zand storten, opsluitbanden plaatsen en met een beetje geluk in juli afronden. In het nieuwe seizoen zullen we dit uiteraard feestelijk gaan openen zodat de jeugd hier volop gebruik van kan gaan maken.

Op voorhand veel dank aan Martin Tucci en Mario Kooi die in de aanloop naar deze aanvraag al heel veel werk hebben verzet.

Namens het bestuur

 

Dirk en Martijn