PrintHet einde van het seizoen nadert, nog een paar spannende weken voor een aantal teams en op 26 mei een knallend eindfeest bij ZCFC. Voor het nieuwe seizoen zijn jeugdbestuur, technische commissie en hoofdbestuur de afgelopen maanden druk bezig geweest alles in gereedheid te brengen. De focus is hierin komen te liggen op het verbeteren van de sportieve ambities (meerjarenplan gepresenteerd op de ledenvergadering) en de continuïteit naar de toekomst. Bijna alles is rond (en daar zijn wij best trots op!), alleen voor de O19 en het 2e zijn wij op dit moment nog in gesprek met een aantal trainers.

Een speciaal woord van dank voor Erik Verheijen en Kjeld Keetbaas die de samen met de staf van het eerste de training/begeleiding van het 2e hebben gedaan de afgelopen maanden en Rob Withaar die zijn taak als Hoofd Jeugdopleiding zal overdragen aan Erik Verheijen. Een blij weerzien met Roland de Krijger die de O11 voor zijn rekening zal nemen en een warm welkom voor Damien Prinsen en Maurice Stor die de O17 I & II zullen gaan trainen. Erg blij met hun komst naar ZCFC!  Bert van Kraalingen heeft aangegeven te zullen stoppen, helaas. Veel dank aan Bert voor de afgelopen jaren! Bert zal het stokje overdragen aan Robert Donicie die dit seizoen als assistent-trainer de O19 & O17 heeft getraind. Als laatste willen wij Ate Atsma bedanken. Hij heeft, samen met Robert en Erik bij het wegvallen van de O17&O19 trainers aan het begin van het seizoen, dit grandioos opgepakt.

Met trots presenteren wij jullie nu alvast de trainers, assistent-trainers en begeleiders voor het nieuwe seizoen!deel 1a

deel 2