Net als veel sportclubs hebben we de berichtgeving de afgelopen dagen met veel belangstelling gevolgd. De impact is namelijk groot: sociaal en operationeel. Woensdagavond laat werd duidelijk dat de volgende maatregelen voor alle amateurverenigingen vanaf a.s. zaterdag van toepassing zijn.

  • Corona Toegangsbewijs (CTB) controle bij bezoek aan kantine, terras, toiletten en kleedkamers
  • Toeschouwers en sporters zullen niet op het CTB gecontroleerd te worden

Deze maatregelen gelden voor iedere sportvereniging en de uitvoering hiervan zal bij iedere club net weer even anders zijn. Als je een uitwedstrijd moet spelen, check dan de website van de desbetreffende vereniging hoe zij hiermee omgaan. In alle gevallen zal er bij een bezoek aan een binnenruimte (kleedkamers, kantine, toiletten) controle op het Corona Toegangsbewijs kunnen plaatsvinden. Zorg dat je die in dat geval ook bij je hebt.

Uiteraard vinden we hier iets van als bestuur en zijn er stevige discussies gevoerd. Altijd met het belang van alle leden en bezoekers voorop.  De realiteit is dat wat wij er van vinden geen impact heeft op waaraan we als club moeten voldoen. De mogelijkheden zijn beperkt en de voorbereidingstijd is zeer kort.Wedstrijden afgelasten geeft een boete vanuit de KNVB ca €150,- per teruggetrokken team, niet handhaven een boete voor de club (€4.350) en personen (€ 95,-) met zelfs ultiem de sluiting van de vereniging. Aan de andere kant zien we de maatschappelijke worsteling van de oplopende druk op de zorg en de gevolgen daarvan. Een duivels dilemma…

Als vereniging hebben we voor de leden en bezoekende clubs niet heel veel mogelijkheden, eerder was het nog mogelijk om de kantine als doorlooplocatie te gebruiken (bestellen, afrekenen en ophalen) en was het terras was vrijgesteld van controle, maar dat is met de nieuwe maatregelen niet meer mogelijk. Gegeven deze nieuwe situatie hebben we -met ingang van a.s. zaterdag 6 november- de volgende insteek gekozen:

  • De kleedkamers zijn voor alle 18-plussers (alle seniorenteams en de JO19), gesloten. Het is voor de club niet mogelijk om aan de handhavingsmaatregelen te voldoen/voor iedere kleedkamerunit een controleur neer te zetten. Kom dus omgekleed naar de club.
  • Bij bezoek aan kantine of terras of hal zal er controle op het Corona Toegangsbewijs (CTB) plaatsvinden. Na controle ontvang je -net als bij een evenement- een polsbandje. Dit om te voorkomen dat als je de kantine uitloopt en daarna weer inloopt, opnieuw de controle moet ondergaan.
  • Basis regels: Heb je klachten, blijf thuis en laat je testen, ook als je al gevaccineerd bent. Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 1,5 meter is een veilige afstand. Schud geen handen. Was vaak en goed je handen. Hoest en nies in je elleboog.

Op deze manier proberen wij als club aan de ene kant toch de boel draaiende te houden en aan de andere kant ook de mogelijkheid te geven om te kunnen blijven sporten voor diegene die niet getest of gevaccineerd wil of kan worden.

Een duivels dilemma waar wij als vereniging nu mee te maken krijgen. Uiteraard vinden wij hier iets van, maar dit is niet de plaats om dat te doen. We doen dan ook een beroep op de bezoekende ploegen en onze eigen leden een mening of discussie over de maatregelen achterwege te laten en zeker niet aan te gaan met de vrijwilligers die de controle moeten gaan houden. Onze insteek is de club voor iedereen toegankelijk en veilig te houden. Voer de discussie vooral op die plekken waar deze wel impact heeft, maar dat is niet op de voetbalvereniging of met onze vrijwilligers. We snappen de frustratie volledig, maar wij zullen absoluut niet tolereren dat vrijwilligers aan die frustratie worden blootgesteld. Ook zij hebben hetzelfde belang: de club draaiende houden voor iedereen.

Per week zullen we evalueren of er nog aanpassingen gedaan moeten worden. Mocht je hier suggesties voor hebben, dan zijn die zeer welkom. Vanaf maart vorig jaar is het ons gelukt om onder zeer uitzonderlijke omstandigheden de club draaiende te houden. Ook deze nieuwe maatregelen zullen daar niets aan veranderen zolang we dat doen vanuit het belang van de vereniging en met respect voor elkaar.

Het bestuur