Vandaag heeft het RIVM nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het Coronavirus. ZCFC volgt de richtlijnen van het RIVM 1-op-1. Daarnaast heeft de KNVB bekend gemaakt tot en met 31 maart alle wedstrijden af te gelasten, dat laatste is logisch: een volle kantine moet je nu niet willen.

Dit betekent voor de club het volgende:

  • Geen wedstrijden bij ZCFC
  • Kantine zal gesloten blijven
  • Geen bijeenkomsten van meer dan 100 personen: Er zal dus een nieuwe datum moeten worden gevonden voor het Discofeest van 28 maart

Na lang wikken en wegen gaan de trainingen voor nu wel door. De groepen zijn klein (veel minder dan 100 man), restaurants en (sport)scholen blijven ook open, in lijn met de RIVM maatregelen. Uiteraard is een ieder vrij om hier zelf een afweging te maken om wel of niet te komen, doe dit vooral in overleg met de trainer of het team.

Nog even de maatregelen van het RIVM die voor iedereen gelden:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.