Beste ZCFC-ers,

Afgelopen zaterdag was naast de nieuwjaarsreceptie ook een korte Buitengewone Ledenvergadering (BLV). Voor diegene die er niet bij konden zijn een kort verslag. Op de agenda stonden 2 punten: de formele benoeming van Dirk Slootweg als Duo-voorzitter van ZCFC en een update vanuit het bestuur.

  • Al eerder hebben wij uitgebreid stilgestaan tijden de ALV bij de voorgenomen benoeming van Dirk en het fantastische werk van Jan Westrik. Jan hebben wij al eerder uitgebreid hiervoor bedankt met de bijbehorende bloemen, dankwoorden en een fles wijn. Er zijn vanuit de vereniging geen tegenkandidaten voorgesteld. Dit betekent dat bij deze Dirk formeel is benoemd tot duo-voorzitter van ZCFC. Hij zal samen met Martijn jonker invulling geven aan het voorzitterschap van ZCFC. Van harte Dirk!
  • Een update vanuit het bestuur rond de toekomst van ZCFC op de Kalverhoek. Eerder is naar de leden gecommuniceerd dat er in september meer duidelijkheid komen over de toekomst van ZCFC op de Kalverhoek. Tijdens de ALV heeft het bestuur bekend gemaakt dat er in oktober en de daaropvolgende maanden gesprekken zouden zijn met zowel AZ als de gemeente. Inmiddels hebben deze gesprekken plaatsgevonden. De samenwerking tussen AZ en ZCFC loopt zeer goed, wederzijds is er veel waardering voor elkaar en is er gesproken over de gezamenlijke toekomst en de daarbij behorende ambities. Hier gaan wij zeker uitkomen. Ik ben dan ook blij te mogen aankondigen dat ZCFC op de Kalverhoek zal blijven. De komende periode zullen wij samen met AZ en de gemeente de afspraken formaliseren en afronden.

Het complete verslag inclusief de aanwezigheidslijst zal later op de website worden gepubliceerd.