Een week onderweg, het zijn bijzondere tijden voor eenieder. De bal rolt niet meer, het is bijna overal verlaten op straat. Deze week is er vanuit TC en bestuur contact geweest met alle trainers en een aantal vrijwilligers: even horen hoe het met hen gaat, welke geluiden er bij de teams leven.  Verwachting is dat dit nog een lange zit gaat worden…

Houd vooral (digitaal) contact met elkaar en help diegene die het nodig heeft. Help vooral de kwetsbaren (iedereen die dit nodig heeft!) binnen onze Zaanse samenleving. Een belletje, een tekening (voor bijvoorbeeld opa en oma), of wellicht wat boodschappen halen voor hen die de deur niet uit kunnen. Let een beetje op elkaar. Blijf ook vooral fit! Via de social kanalen al veel initiatieven om thuis toch te kunnen trainen en fit te blijven, kijk ook vooral even op de Facebookpagina van het SMC, voor advies op maat.

Stiekem toch op het veld? Boete van Eur 4.350,-
Zoals eerder aangegeven is het complex gesloten, het hek is dicht en mogen er geen activiteiten plaatsvinden. Toch zien we –in beperkte mate- een aantal groepjes trainen op de velden van ZCFC. Dit kan echt niet. We snappen dat er juist nu behoefte is om even een balletje te trappen nu zo ongeveer alles gesloten is. De realiteit is echter dat ZCFC of de personen die op het veld staan een boete van maximaal Eur. 4350 kunnen krijgen (noodverordening Veiligheidsregio). Iets dat de vereniging juist nu niet kan hebben. Een eventuele boete zullen wij dan ook 1-op-1 doorbelasten aan de overtreders. Blijf weg, je helpt de club er niet mee door toch op de velden te gaan staan.

Koop bij onze sponsoren!
De lokale ondernemers hebben het zeer moeilijk, restaurants en bars zijn dicht, de omzet loopt terug. Een steuntje in de rug kan deze groep zeker gebruiken. Zo ook onze sponsoren. Een oproep aan alle ZCFC-ers om bijvoorbeeld eens een maaltijd te laten bezorgen door Bolke de Beer, de planken voor de schutting te bestellen bij Havenhout, een verzekering af te sluiten bij Klaas Vis, of uw tuin te laten doen door Mario Kooi Hoveniers. Het plaatje is helder: help ook hen de corona-crisis door. Alle ZCFC sponsoren zijn te vinden op https://zcfc.nl/sponsors/

Videoconferencing call bestuur n.a.v. de situatie
Het bestuur is naar aanleiding van deze bijzondere omstandigheden digitaal bij elkaar gekomen. Aangezien niet duidelijk is hoelang deze situatie zal gaan duren, zijn er verschillende scenario’s besproken (sluiting t/m 6 april, sluiting t/m mei/juni en zelfs het pas weer opstarten v/d competitie in augustus) en is er daarnaast gekeken welke maatregelen er bij welk scenario het beste passen. Immers, de barinkomsten zijn nul, de kosten lopen door…. Sturen op de beschikbare liquide middelen is daarom cruciaal. In een videoconferencing call is daarom besloten om:

  1. Alle investeringen per direct stop te zetten
  2. Alle uitgaven te beperken tot alleen de hoogstnoodzakelijke diensten zoals telecom, energie, etc.
  3. De vrijwilligersbijdrage aan de trainers en vrijwilligers per direct stop te zetten en pas weer te gaan starten nadat er getraind kan worden/de competitie van is. Iedereen is inmiddels geïnformeerd. Deze maatregel klink misschien wat obligaat (geen activiteiten/trainingen en daarom geen vergoeding), maar vonden dit wel zo netjes om dit ook even met de vrijwilligers en trainers te bespreken. Niets anders dan begrip vanuit deze groep, niemand uitgezonderd. Erg veel dank namens bestuur en TC.

Wij hopen dat de bal weer spoedig zal gaan rollen, denk en help elkaar en wij hopen elkaar weer snel te kunnen zien en spreken!

Namens het bestuur

 

Martijn Jonker & Dirk Slootweg