Bedanken

Indien je besluit je lidmaatschap bij ZCFC te willen beëindigen dan kun je, zoals is aangeven in het aanmeldformulier, je richten tot onze ledenadministratie. Per mail: klokhil@hetnet.nl, of schriftelijk naar het volgende adres: Twiskeweg 67, 1503 AA  Zaandam, ter attentie van de heer Piet Klokman.

Doe dit dan vóór 15 mei van het lopende seizoen.

We stellen het op prijs als je je trainer en/of het hoofd jeugdopleidingen informeert over de beëindiging van je lidmaatschap. En des te meer als je wilt aangeven wat je hiertoe besloten heeft.

Heb je hierover nog vragen of wil je over de aanleiding van je eventuele vertrek bij ZCFC met iemand (in vertrouwen) praten, dan kun je daarvoor één van de jeugdcoördinatoren benaderen. Voor de O9 en O11 (voorheen F-, en E pupillen): Frank Kuntz, voor O13 en O15 ( voorheen D-, en C pupillen): Virginia Jonker en voor O9 en O11 (voorheen de A-, en B junioren): Reinier Janssen.

Overschrijven

Sinds december 2015 is de procedure door de KNVB veranderd. De blauwe overschrijf formulieren (bof) en pupillenverklaringen bestaan niet meer. Het gaat nu als volgt:

  1. Beëindig je lidmaatschap bij ZCFC, zoals hierboven beschreven.
  2. Meld je aan bij de andere vereniging.
  3. Als de contributie, boete(s), kledingteruggave en dergelijke zaken afgehandeld zijn, meldt ZCFC je als speler af bij de KNVB.
  4. De door jou gekozen vereniging verzorgt dan de inschrijving bij die club.